KATUS

Katusefermidele paigaldatakse katusekile, tuulutusliist ning katusekattele roovitis.

Ehitame välja ka siseneelud.

Paigaldame katuse katte materjali. Nüüd, kui maja on ilmastiku eest kaitstud, tegeleme põrandatega.